NOVA LOKACIJA !!!!

Nova lokacija izgradnje , ulica Cara Lazara 10, Bačka Palanka, ulaz u blok Partizan.

 NOVA LOKACIJA !!!!

Nova lokacija izgradnje , ulica Žarka Zrenjanina 56, Bačka Palanka, pored Pizzeria Che.

 Lokacija zgrade ulica Jugoslovenske armije 71, Bačka Palanka, preko puta